RSS
szukaj
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

  • służyć Obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,
  • udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP - zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Dokumenty PDF można otwierać w programie Adobe Acrobat Program do pobrania dla [ MS Windows 2000/XP/Vista ] 25 MB. Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne na stronie producenta.

Dokumenty ODF (OpenDocument ) można otwierać i edytować w dostępnym bezpłatnie programie OpenOffice.org lub libreoffice.org. Program do pobrania dla [ MS Windows 2000/XP/Vista/WIN7/WIN8 ]. Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne na stronach producentów (OpenOffice.org lub libreoffice.org).

Aktualności

ZSTiO.077.561.5.2017 Dotyczy projektu: 2015-1-PL01-KA102-015994 Zapytanie ofertowe nr 5/2017

15.05.2017

Powiat Buski reprezentowany przez Panią Lucynę Wojnowską - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju, w związku z realizacją projektu pt. ,,4 professions 4 Great Future" w ramach programu Erasmus+ Akcja: 1 Mobilność edukacyjna zaprasza do składania ofert na zadanie pn. ,,Dostawa urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych i biurowych"
>>Treść zapytania z załącznikami<<
Uzupełnienie dotyczące zap. 5/2017 Zad I pt 1 ...
W zapytaniu 5/2017 zad I pt 1 "Komputer przenośny" w parametrach wymaganych dodaje się:

  • system operacyjny Windows 10
  • torba
  • mysz bezprzewodowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZSTiO.2210.553 .7.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.05.2017

Powiat Buski reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju, Panią Lucynę Wojnowską w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z poź. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. ,poz. 885 z póź. zm.) zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zadanie p. n. „Dostawa środków czystości do ZSTiO w Busku - Zdroju w roku 2017" ... >>TREŚĆ OGŁOSZENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI<<

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZSTi0.420.227.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.02.2017

Powiat Buski reprezentowany przez Panią Lucynę Wojnowską - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zmianami) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. z 2013 r, poz. 885 z póź. zmianami) zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania p. n. „Kurs prawa jazdy kategorii T dla młodzieży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju" Powiat Buski reprezentowany przez Panią Lucynę Wojnowską - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zmianami) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. z 2013 r, poz. 885 z póź. zmianami) zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania p. n. „Kurs prawa jazdy kategorii T dla młodzieży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju"
>>czytaj więcej..<<
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
dot. postępowania zgodnie z Zapytaniem Ofertowym Znak: ZSTi0.420.227.2017 z dnia 15.02.2017 r. na zadanie pn .. ,,Kurs prawa jazdy kategorii T dla młodzieży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju" >>czytaj więcej<<

ZSTiO.077.151.4.2017 Dotyczy projektu: 2015-1-PL01-KA102-015994 Zapytanie ofertowe nr 4/2017

03.02.2017

Powiat Buski reprezentowany przez Panią Lucynę Wojnowską - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju zaprasza do składania ofert na zadanie p.n. „Zorganizowanie transportu samochodowego młodzieży szkolnej na lotnisko Warszawa- Modlin i kurs powrotny", w związku z realizacją projektu pt. „4 Professions 4 Great Futurę" o numerze 2015-1-PL01-KA102-015994, w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna. >>czytaj więcej<<

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
dot. postępowania zgodnie z Zapytaniem Ofertowym Nr 4/2017 zadanie p. n. „Zorganizowanie transportu samochodowego młodzieży szkolnej na lotnisko Warszawa- Modlin oraz kurs powrotny w związku z realizacją projektu pt. „4 Professions 4 Great Futurę" o numerze 2015-1-PL01-KA102-015994 w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. >>czytaj więcej<<

ZSTiO.077.141. 3.2017 Dotyczy projektu: 2015-1-PL01-KA102-015994 Zapytanie ofertowe Nr 3/2017

03.02.2017

Powiat Buski reprezentowany przez Panią Lucynę Wojnowską - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju zaprasza do skła¬dania ofert na zadanie pn. „Ubezpieczenie uczniów i opiekunów na czas podróży i odbywania zagranicznej praktyki w Hiszpanii", w związku z realizacją projektu pt."4 Professions 4 Great Futurę" o numerze 2015-1-PL01-KA102-015994 w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna ...>>czytaj więcej<<

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 06.02.2017 r. od potencjalnego Oferenta - dotyczące zapytania ofertowego Nr 3/2017 >>czytaj więcej<<

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
dot. postępowania zgodnie z Zapytaniem Ofertowym Nr 3/2017 na zadanie p.n. „Ubezpieczenie uczniów i opiekunów na czas podróży i odbywania zagranicznej praktyki w Hiszpanii"

>>czytaj więcej<<

ZSTiO.077.93.2.2017 Dotyczy projektu: 2015-1-PL01-KA102-015994 Zapytanie ofertowe Nr 2/2017

23.01.2017

Powiat Buski reprezentowany przez Panią Lucynę Wojnowską, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju, w związku z realizacją projektu pt. „4 professions 4 Great Futurę" w ramach programu Erasmus+ Akcja: 1 Mobilność edukacyjna, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Dostawa odzieży roboczej dla uczniów ZSTiO - uczestników praktyk zawodowych w Hiszpanii". >> Pełna treść zapytania z załącznikami <<

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZSTiO.077.27.1.2017 Dotyczy projektu: 2015-1-PL01-KA102-015994 Zapytanie ofertowe Nr 1/2017

05.01.2017

Powiat Buski reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju w związku z realizacją projektu pt. „4 Professions 4 Great Futurę" w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Kurs przygotowawczy młodzieży szkolnej - uczniów ZSTiO w Busku- Zdroju" wyjeżdżającej na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZSTiO.077.1339.11.2016 Dotyczy projektu: 2015-1-PL01-KA102-015994 Zapytanie ofertowe nr 11/2016

18.11.2016

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku- Zdroju w związku z realizacją projektu pt. ”4 Professions 4 Great Future” w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność

edukacyjna zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pn. „Rezerwacja i zakup biletów w transporcie lotniczym międzynarodowym dla młodzieży szkolnej ZSTiO w Busku- Zdroju”.  >>czytaj więcej ...<<

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZSTiO.077.987.9.2016 Dotyczy projektu: 2015-1-PL01-KA102-015994 Zapytanie ofertowe Nr 9/2016

25.08.2016

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku- Zdro-ju zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Ubezpieczenie uczniów i opiekunów na czas podróży i odbywania zagranicznej praktyki”, w związku z realizacją projektu pt.”4 Professions 4 Great Future” o numerze 2015-1-PL01-KA102-015994 w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna - wg danych zamieszczonych w tabeli. >>CZYTAJ WIĘCEJ<<

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZSTiO.077.978.10.2016 Dotyczy projektu : 2015-1-PL01-KA102-015994 Zapytanie ofertowe nr 10/2016

24.08.2016

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pn. „ Zorganizowanie transportu lądowego młodzieży szkolnej na trasie Busko-Zdrój – Gut Wehlitz, Niemcy oraz podróży powrotnej z Gut Wehlitz do Buska – Zdroju” w związku z realizacją projektu pt. „4 Professions 4 Great Future” o numerze 2015-1-PL01-KA102-015994 w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna. >>Czytaj więcej<<

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy projektu: 2015-1-PL01-KA102-015994 Zapytanie ofertowe nr 5/2016

18.03.2016

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku- Zdroju za-prasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek w związku z realizacją projektu pt. „4 Professions 4 Great Future” o nr 2015-1-PL01-KA102-015994 w ramach programu Erasmus+ Akcja: 1 Mobilność Edukacyjna. Czytaj więcej ...

ZSTiO.2210.376.6.2016-ZAPYTANIE OFERTOWE (SONDAŻ RYNKU) NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

11.03.2016

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju informuje, że przeprowadza rozeznanie rynku na zakup środków czystości w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r. W ramach procedury zapytania ofertowego zapraszamy do składania ofert cenowych na zadanie pn. Dostawa środków czystości do ZSTiO w roku 2016”. Czytaj więcej ...Opublikował: Adam Jastrzębski
Publikacja dnia: 31.10.2013
Podpisał: Adam Jastrzębski
Dokument z dnia: 29.10.2013
Dokument oglądany razy: 42 153