• Dane przygotował/a: Aleksandra Jędrocha

W związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju Zarządzeniem Nr  40/2023/2024 Dyrektora ZSTiO z dnia 3 czerwca 2024 r. zostały wprowadzone:

  1. Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju w wersji zupełnej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, w wersji skróconej, przeznaczonej dla uczniów szkoły,  stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wersja zupełna jest dostępna w bibliotece szkolnej, sekretariacie szkoły i w gabinecie pedagoga. Wersja skrócona przeznaczona dla małoletnich została opublikowana na stronie internetowej szkoły, BIP.  Wersja skrócona  jest dostępna również w bibliotece szkolnej, sekretariacie szkoły i w gabinecie pedagoga.  

Link do dokumentu: https://bip.budowlanka.edu.pl/dokumenty/st_och_mal/st-ochr-mal-wers-skr.pdf