SZKOŁY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU:

 1. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O CZTEROLETNIM TRYBIE KSZTAŁCENIA
 2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA  DOROSŁYCH
 3. TECHNIKUM NR 3 KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH:
  • TECHNIK BUDOWNICTWA 
  • TECHNIK HOTELARSTWA 
  • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
  • TECHNIK GEODETA 
  • TECHNIK LOGISTYK 
 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 KSZTAŁCĄCA W ZAWODACH:   
  • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 
  • MURARZ-TYNKARZ 
  • ELEKTRYK 
  • MAGAZYNIER-LOGISTYK 
 1. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3 KSZTAŁCĄCA W ZAWODACH:
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik usług fryzjerskich