INFORMACJE I DANE KONTAKTOWE

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego

Adres: ul. Bohaterów Warszawy 120, ul. Bohaterów Warszawy 106

28-100 Busko - Zdrój

e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl

strona WWW: http://www.budowlanka.edu.pl

Telefony, budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 120

41 3788516 Dyrektor

41 3782472 Sekretariat

41 3788515 Kierownik gospodarczy

41 3788515 wew. 39 FAX

Telefony, budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 106

41 3784687