ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum postępowań

Zapytanie ofertowe nr 11/2018 na zadanie p.n. „Kursy przygotowawcze dla młodzieży szkolnej - uczniów ZSTiO w Busku- Zdroju wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Niemiec i Hiszpanii.

2018-12-19

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów przygotowawczych dla młodzieży szkolnej w wieku od  16  do   19  lat   wyjeżdżającej   w  miesiącach   marzec/kwiecień   2019  r.   na  praktyki  zawodowe   do Niemiec i Hiszpanii w ramach przedmiotowego projektu, wg zadań j.n.:

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 11/2018 na zadanie p.n. „Kursy przygotowawcze dla młodzieży szkolnej - uczniów ZSTiO w Busku- Zdroju wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Niemiec i Hiszpanii.

2018-12-19

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów przygotowawczych dla młodzieży szkolnej w wieku od  16  do   19  lat   wyjeżdżającej   w  miesiącach   marzec/kwiecień   2019  r.   na  praktyki  zawodowe   do Niemiec i Hiszpanii w ramach przedmiotowego projektu, wg zadań j.n.:

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 10/2018 na zadanie p.n. "Dostawa urządzeń biurowych dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku_Zdroju.

2018-10-16

Zapytanie ofertowe nr 10/2018 na zadanie p.n. "Dostawa urządzeń biurowych dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku_Zdroju.

2018-10-16

Zapytanie ofertowe nr 9/2018 na zadanie p.n. „Zorganizowanie transportu samochodowego krajowego na lotniska, dla opiekunów i uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju, uczestników zagranicznej p

2018-09-07

Zapytanie ofertowe nr 9/2018 na zadanie p.n. „Zorganizowanie transportu samochodowego krajowego na lotniska, dla opiekunów i uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju, uczestników zagranicznej p

2018-09-07

Zapytanie ofertowe Nr 8/18 "Ubezpieczenie uczestników zagranicznych kursów w Grecji oraz uczestników praktyk zawodowych we Włoszech ..."

2018-09-06

Zapytanie ofertowe Nr 8/18 "Ubezpieczenie uczestników zagranicznych kursów w Grecji oraz uczestników praktyk zawodowych we Włoszech ..."

2018-09-06

Zapytanie ofertowe Nr 7/2018 na zadanie p.n. ,,Dostawa odzieży roboczej ochronnej dla uczniów ZSTiO w Busku - Zdroju, uczestników praktyk zawodowych we Włoszech ".

2018-06-22

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej ochronnej dla uczniów ZSTiO, kształcących się w zawodach: technik budownictwa i technik hotelarstwa, wyjeżdżających w ramach przedmiotowego projektu na praktyki zawodowe do Włoch w dniach od 30.09.2018 do 13.10.2018 r. - w ilościach i w asortymencie wg specyfikacji j.n.:

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe Nr 7/2018 na zadanie p.n. ,,Dostawa odzieży roboczej ochronnej dla uczniów ZSTiO w Busku - Zdroju, uczestników praktyk zawodowych we Włoszech ".

2018-06-22

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej ochronnej dla uczniów ZSTiO, kształcących się w zawodach: technik budownictwa i technik hotelarstwa, wyjeżdżających w ramach przedmiotowego projektu na praktyki zawodowe do Włoch w dniach od 30.09.2018 do 13.10.2018 r. - w ilościach i w asortymencie wg specyfikacji j.n.:

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 6/2018 na zadanie p.n. „Kursy przygotowawcze dla młodzieży szkolnej - uczniów ZSTiO w Busku - Zdroju wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Włoch”.

2018-06-20

Zapytanie ofertowe nr 6/2018 na zadanie p.n. „Kursy przygotowawcze dla młodzieży szkolnej - uczniów ZSTiO w Busku - Zdroju wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Włoch”.

2018-06-20

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 na zadanie p.n. „Transport międzynarodowy lotniczy młodzieży szkolnej oraz nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju”

2018-06-15

                                                      

Dotyczy projektów o numerach:

 1. 2017-1-PL01-KA101 -037060
 2. 2017-1-PL01-KA102-037030
 1. ZAMAWIAJĄCY
 • Nabywca:

Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrój, NIP Powiatu: 655-192-53-75,

 • Odbiorca i Płatnik:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 413782472, fax. +48413782472, wew. 39. e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju realizuje następujące projekty:

 1. „Nauczanie bez granic” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna - Nr 2017-1-PL01-KA101 -037060.
 2. „Myślenie ponad granicami” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe - Nr 2017-1-PL01-KA102-037030.
 • TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w trybie postępowania ofertowego Kod CPV: 60400000-2 - usługi transportu lotniczego

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 na zadanie p.n. „Transport międzynarodowy lotniczy młodzieży szkolnej oraz nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju”

2018-06-15

                                                      

Dotyczy projektów o numerach:

 1. 2017-1-PL01-KA101 -037060
 2. 2017-1-PL01-KA102-037030
 1. ZAMAWIAJĄCY
 • Nabywca:

Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrój, NIP Powiatu: 655-192-53-75,

 • Odbiorca i Płatnik:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 413782472, fax. +48413782472, wew. 39. e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju realizuje następujące projekty:

 1. „Nauczanie bez granic” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna - Nr 2017-1-PL01-KA101 -037060.
 2. „Myślenie ponad granicami” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe - Nr 2017-1-PL01-KA102-037030.
 • TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w trybie postępowania ofertowego Kod CPV: 60400000-2 - usługi transportu lotniczego

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE ZSTiO.420.262 .2018

2018-02-22

Powiat Buski reprezentowany przez Panią Lucynę Wojnowską -Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jed.: Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmianami) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jed. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. zmianami) zaprasza do składania ofert cenowych na wyko­nanie zadania p. n. ,,Kurs prawa jazdy kategorii T dla młodzieży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju"

TREŚĆ ZAPYTANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE ZSTiO.420.262 .2018

2018-02-22

Powiat Buski reprezentowany przez Panią Lucynę Wojnowską -Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jed.: Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmianami) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jed. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. zmianami) zaprasza do składania ofert cenowych na wyko­nanie zadania p. n. ,,Kurs prawa jazdy kategorii T dla młodzieży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju"

TREŚĆ ZAPYTANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe Nr 4/2018 na zadanie p.n. „Ubezpieczenie trzech nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku - Zdroju wyjeżdżających na kurs do Niemiec".

2018-02-14

I.    ZAMAWIAJĄCY

1)    Nabywca:
Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko -Zdrój, NIP Powiatu: 655-192-53-75,
2)    Odbiorca i Płatnik:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdrój, tel. 413782472, fax. +48413782472, wew. 39. e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl

II.    INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZOWANEGO PROJEKTU
        Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju realizuje następujący projekt: 
        "Nauczanie bez granic" w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu
         Erasmus+ sektor Edukacja szkolna - Nr 2017-1-PL01-KA101-037060.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
     PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA

 

Zapytanie ofertowe Nr 4/2018 na zadanie p.n. „Ubezpieczenie trzech nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku - Zdroju wyjeżdżających na kurs do Niemiec".

2018-02-14

I.    ZAMAWIAJĄCY

1)    Nabywca:
Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko -Zdrój, NIP Powiatu: 655-192-53-75,
2)    Odbiorca i Płatnik:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdrój, tel. 413782472, fax. +48413782472, wew. 39. e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl

II.    INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZOWANEGO PROJEKTU
        Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju realizuje następujący projekt: 
        "Nauczanie bez granic" w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu
         Erasmus+ sektor Edukacja szkolna - Nr 2017-1-PL01-KA101-037060.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
     PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA

 

Zapytanie ofertowe Nr 3/2018 na zadanie p.n. „Dostawa odzieży roboczej ochronnej dla uczniów ZSTiO - uczestników praktyk zawodowych w Portugalii i Wielkiej Brytanii".

2018-01-30

I.    ZAMAWIAJĄCY
1)    Nabywca:
Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, NIP Powiatu: 655-192-53-75,
2)    Odbiorca i Płatnik:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdrój,
tel. 413782472, fax. +48413782472, wew. 39. e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
li. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZOWANEGO PROJEKTU
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju realizuje następujący projekt: 
 "Myślenie ponad granicami" w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego,
WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i realizowanego szkolenia ze zawodowe, środków PO nr 2017-1-PLO 1-KA 102-037030. ...

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe Nr 3/2018 na zadanie p.n. „Dostawa odzieży roboczej ochronnej dla uczniów ZSTiO - uczestników praktyk zawodowych w Portugalii i Wielkiej Brytanii".

2018-01-30

I.    ZAMAWIAJĄCY
1)    Nabywca:
Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, NIP Powiatu: 655-192-53-75,
2)    Odbiorca i Płatnik:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko - Zdrój,
tel. 413782472, fax. +48413782472, wew. 39. e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
li. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZOWANEGO PROJEKTU
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju realizuje następujący projekt: 
 "Myślenie ponad granicami" w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego,
WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i realizowanego szkolenia ze zawodowe, środków PO nr 2017-1-PLO 1-KA 102-037030. ...

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSTIO
Data utworzenia:2017-07-15
Data publikacji:2017-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Adam Jastrzębski
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Jastrzębski
Liczba odwiedzin:46153

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-08-11 06:27:02Adam JastrzębskiZmiana odnośnika do danych archiwalnych.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE