• Dane przygotował/a: informatyk Adam Jastrzębski

 

LP. Organ kontrolujący Data i nr delegacji
służbowej
Data początkowa
kontroli
Data końcowa
kontroli
Wyszczególnienie skontrolowanego
obszaru pracy jednostki z określeniem charakteru
czynności kontrolnych oraz wydane zarządzenia doraźne.
1. STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
22/2019
7.03.2019
18.03.2019 21.03.2019 Prawidłowość realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia
15.04.2011 o systemie informacji oświatowej, dane o liczbie uczniów wg stanu na 30.09, prawidłowości realizacji godz. ponadwymiarowych w r. szkolnym 2018/2019. Bez zaleceń.
2. Świętokrzyskie Kurator Oświaty 290/2019
11.06.2019
14.06.2019 14.06.2019 KD-weryfikacja zrealizowanych zaleceń przekazanych pismem MEN z dnia 11.05.2019 r.
3. STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
43/2019
7.08.2019
27.08.2019 27.08.2019 Przygotowanie bazy szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020. Bez zaleceń.
4. STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
AWK.0027.16.2019 16.09.2019 18.10.2019 Wydatkowanie środków budżetowych w 2018 r. i I półrocze 2019 r.
5. Świętokrzyskie Kurator Oświaty up. w
391-1/2019
up. w
391-2/2019
24.10.2019
08.11.2019 08.11.2019 KP-Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkół zawodowych. Bez zaleceń.