• Dane przygotował/a: informatyk Adam Jastrzębski

 

LP. Organ kontrolujący Data i nr delegacji
służbowej
Data początkowa
kontroli
Data końcowa
kontroli
Wyszczególnienie skontrolowanego
obszaru pracy jednostki z określeniem charakteru
czynności kontrolnych oraz wydane zarządzenia doraźne.
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kielcach
4/12
1/13
22.01.2020
23.01.2020 23.01.2020 Kontrola kompleksowa zgodna z upoważnieniami z dnia 22.01.2020 r. Bez zaleceń.
2. Starosta Buski

19.02.2020
AWK.0027.3.2020

19.02.2020   Zadanie audytowe Nr1/ZSTiO/2020. Według protokołu.
3. Starosta Buski 31/2020 1.07.2020 1.07.2020 Dane liczbowe o uczniach w kontekście danych subwencyjnych wykorzystywanych w SIO. Zgodnie z protokołem.