• Dane przygotował/a: informatyk Adam Jastrzębski

 

P. Organ kontrolujący Data i nr delegacji
służbowej
Data początkowa
kontroli
Data końcowa
kontroli
Wyszczególnienie skontrolowanego
obszaru pracy jednostki z określeniem charakteru
czynności kontrolnych oraz wydane zarządzenia doraźne.
1. Starosta Buski AWK.0027.2.2021 28.01.2021   Dochody budżetowe 2020 r. dochody budzetowe, o których mowa w art. 229 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki. Zgodnie z protokołem.
2. Swietokrzyskie Kuratorium Oświaty UP. W20/2021 z dnia 28.01.2021 03.02.2021 03.02.2021 KD Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych. Protokół przekazano dyrektorowi szkoły. (bez zaleceń)
3. Starostwoa Powiatowe Referat Audytu i Kontroli Wewnętrznej 29.03.21 29.03.21 14.12.21 Zasoby ludzkie - efektywność. Zalecenia według sprawozdania.
4. Kuratorium Oświaty w Kielcach UP.2010/2021 z dnia 18.10.2021 22.10.2022 22.10.2022 KD-ocena pracy dyrektora (bez zaleceń)